Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagrożenie pożarowe

W wypadku zaobserwowania sytuacji, która może stwarzać zagrożenie pożarowe, a której nie jesteś w stanie sam zlikwidować, poinformuj o niej Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej.

Do kategorii sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe, a które należy zgłosić Inspektoratowi, należą m.in.:

  • brak przestrzegania zakazu palenia tytoniu;
  • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji;
  • umieszczanie przedmiotów (przeszkód) na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
  • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
  • blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
  • uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu m.in. do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (np. hydranty), wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego  oraz kurków głównych instalacji gazowej;
  • inne sytuacje, kiedy wykonywane są czynności, które mogłyby spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się lub utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

 

Dane kontaktowe do Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej:

Dane kontaktowe do Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej Collegium Medicum: