Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wezwanie Policji

Każda osoba pokrzywdzona lub będąca świadkiem przestępstwa (sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia) ma prawo wezwać na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego Policję (lub inne służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego).

Osoba, która wezwała Policję na teren uczelni ma jednocześnie obowiązek poinformować o tym portiera lub inną osobę upoważnioną przez Rektora do wzywania Policji (np. pracownika Straży Rektorskiej, kierownika domu studenckiego, dyżurnego pracownika dozoru).

Osoba upoważniona przez Rektora do wzywania Policji, która otrzymała informację o wezwaniu Policji na teren uczelni, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, Rektora UJ, a w razie jego nieobecności Kanclerza UJ, za pośrednictwem poczty elektronicznej (rektor@uj.edu.pl; kanclerz@uj.edu.pl) albo na piśmie o wezwaniu Policji na teren uczelni.

 

Przepisy dotyczące wzywania Policji na terenie UJ:

 

Pliki do pobrania
doc
Wzór zawiadomienia o wezwaniu Policji na teren uczelni (formularz edytowalny)
pdf
Wzór zawiadomienia o wezwaniu Policji na teren uczelni (formularz nieedytowalny - do uzupełnienia pismem ręcznym)