Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podejrzany przedmiot

Jeśli znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może być to bomba lub inne niebezpieczne urządzenie:

 1. W miarę istniejących możliwości zabezpiecz zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.
 2. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.
 3. Niezwłocznie powiadom o sytuacji służbę ochrony obiektu, administratora budynku (portiera) lub kierownika jednostki organizacyjnej i czekaj na instrukcje tych osób (np. co do konieczności wezwania służb ratunkowych lub ewakuacji).
 4. Czekaj w bezpiecznym miejscu do czasu przybycia służb ratunkowych, a w razie ogłoszenia ewakuacji postępuj zgodnie z poleceniami służb i przestrzegaj zasad opisanych na stronie Ewakuacja.
 5. Przed opuszczeniem budynku sprawdź swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem zlokalizowania przedmiotów nieznanego pochodzenia (informację przekaż służbom).

 

Jak rozpoznać podejrzaną przesyłkę? Twoją ostrożność powinna wzbudzić przesyłka, która np.:

 • nie ma podanego nadawcy lub adresu nadawcy;
 • pochodzi od nadawcy lub miejsca, z którego nie spodziewasz się adresowania przesyłki do rąk własnych osoby z władz uczelni;
 • ma niestandardowe wymiary lub wagę (np. nieproporcjonalną wagę do wymiarów), a nie spodziewasz się takiej przesyłki np. zgodnie z jakimś zamówieniem;
 • wystają z niej lub są w niej wyczuwalne druty, kable itp.;
 • ma błędnie zapisane (np. „przekręcone”) imię, nazwisko lub stanowisko/funkcję odbiorcy;
 • nie ma podanego imienia lub nazwiska odbiorcy, tylko stanowisko (np. Rektor) i dopisek „do rąk własnych”;
 • stempel pocztowy nie zgadza się z adresem nadawcy/adresem zwrotnym.

 

Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej, nie dotykaj i nie przenoś:

 1. Niezwłocznie powiadom o sytuacji służbę ochrony obiektu, administratora budynku (portiera) lub kierownika jednostki organizacyjnej i czekaj na instrukcje tych osób (np. co do konieczności wezwania służb ratunkowych lub ewakuacji).
 2. Wyłącz wentylację/klimatyzację, zamknij okna.
 3. Opuść pomieszczenie i zamknij je, aby uniemożliwić wejście osobom postronnym.
 4. Dokładnie umyj ręce, a wcześniej unikaj dotykania nimi twarzy.
 5. Powiadom wszystkie osoby w bezpośrednim otoczeniu.
 6. Sporządź listę osób, które mogły być w pobliżu w chwili otrzymania przesyłki i udostępnij listę służbom ratunkowym.
 7. W razie ogłoszenia ewakuacji postępuj zgodnie z poleceniami służb ratunkowych i przestrzegaj zasad opisanych na stronie Ewakuacja.

 

Jeśli otworzyłeś przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:

 1. Wyłącz wentylację/klimatyzację, zamknij okna.
 2. Nie naruszaj zawartości przesyłki: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu.
 3. Jeśli to możliwe i nie narazi to innych osób na kontakt z zawartością przesyłki, umieść przesyłkę w grubym plastikowym worku, szczelnie go zamknij i zaklej, a zaklejony worek umieść w drugim worku, który również zamknij i zaklej.
 4. Opuść pomieszczenie i zamknij je, aby uniemożliwić wejście osobom postronnym;
 5. Niezwłocznie powiadom o sytuacji służbę ochrony obiektu, administratora budynku (portiera) lub kierownika jednostki organizacyjnej i czekaj na instrukcje tych osób (np. co do konieczności wezwania służb ratunkowych lub ewakuacji).
 6. Dokładnie umyj ręce, a wcześniej unikaj dotykania nimi twarzy.
 7. Jeśli to możliwe, zdejmij ubranie, umieść je w plastikowym worku lub zamykanym pojemniku, weź prysznic i dokładnie umyj całe ciało, a gdy pojawią się służby ratunkowe, przekaż im ubranie.
 8. Sporządź listę osób, które mogły być w pobliżu w chwili otwarcia przesyłki i udostępnij listę służbom ratunkowym.
 9. W razie ogłoszenia ewakuacji postępuj zgodnie z poleceniami służb ratunkowych i przestrzegaj zasad opisanych na stronie Ewakuacja.