Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewakuacja

W wypadku ogłoszenia ewakuacji:

  1. Zabezpiecz swoje miejsce pracy, wyłączając urządzenia elektryczne, w tym grzewcze, zamknij okna i drzwi (ale nie na klucz) i niezwłocznie opuść pomieszczenie, zabierając rzeczy osobiste.
  2. Kieruj się do wyjścia ewakuacyjnego odpowiednio oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi (znaki i strzałki w kolorze zielonym).
  3. Podczas ewakuacji nie korzystaj z windy.
  4. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych poruszaj się w pozycji pochylonej, z głową jak najniżej poziomu posadzki (niższa temperatura i mniejsze zadymienie).
  5. Jeśli to konieczne, zabezpiecz drogi oddechowe zmoczoną w wodzie chustką, co ułatwi oddychanie i zapobiegnie poparzeniu dróg oddechowych.
  6. Potwierdź swoją obecność koordynującemu ewakuację w miejscu zbiórki dla ewakuowanych.
  7. Jeśli silne zadymienie lub ogień nie pozwolą Ci się ewakuować, wybierz miejsce jak najbardziej oddalone od źródła ognia, zaalarmuj służbę ochrony obiektu oraz straż pożarną, podając swoją dokładną lokalizację, i oczekuj na pomoc.