Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja zgromadzenia

Członek wspólnoty uczelni (student, doktorant, pracownik), który chce zorganizować na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego zgromadzenie - zgodnie z Procedurą organizowania zgromadzeń przez członków wspólnoty uczelni na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego - ma obowiązek zawiadomić o tym Rektora UJ co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia w zawiadomieniu określa w szczególności:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, kierunek i rok kształcenia (studenci/doktoranci) albo jednostkę organizacyjną UJ, w której zatrudniony jest pracownik (pracownicy), adres poczty elektronicznej (w domenie student.uj.edu.pl, doctoral.uj.edu.pl, uj.edu.pl lub cm-uj.krakow.pl) i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, w tym skuteczne doręczenie rozstrzygnięć Rektora UJ dotyczących zgromadzeń;
  2. cel zgromadzenia;
  3. program zgromadzenia;
  4. datę zgromadzenia, godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia i miejsce zgromadzenia;
  5. przewidywany czas trwania oraz osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia;
  6. przewidywaną liczbę uczestników;
  7. imiona i nazwiska osób zaproszonych (imiennie) przez organizatora zgromadzenia (niebędących studentami, doktorantami ani pracownikami UJ);
  8. środki służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je przewidział.

Wzór zawiadomienia dostępny jest poniżej.

Zawiadomienie składa się:

  • pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. bezpieczeństwa, przesyłając pocztą elektroniczną z adresu e-mail w domenie: student.uj.edu.pl, doctoral.uj.edu.pl, uj.edu.pl lub cm-uj.krakow.pl na adres e-mail: zgromadzenia@uj.edu.pl,
  • lub poprzez Dziennik Podawczy mieszczący się w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Dalsze etapy procedury dotyczącej organizacji zgromadzenia zależne są m.in. od rozstrzygnięć podjętych przez Rektora.

 

Przepisy dotyczące organizacji zgromadzeń na terenie UJ:

 

Dane kontaktowe do pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. bezpieczeństwa:

 

Pliki do pobrania
docx
Formularz zgłoszenia zamiaru zorganizowania zgromadzenia (formularz edytowalny)
pdf
Formularz zgłoszenia zamiaru zorganizowania zgromadzenia (formularz nieedytowalny - do uzupełnienia pismem ręcznym)
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zaproszonych (imiennie) przez organizatora zgromadzenia (formularz edytowalny)
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zaproszonych (imiennie) przez organizatora zgromadzenia (formularz nieedytowalny - do uzupełnienia pismem ręcznym)